Debian automatiska upgradeinga (unattended-upgrades)

Tanken är att det ska gå att ha detta till en Raspberry pi eller annan enhet som man bara vill installera och glömma bort lite och den sköter sig sjävl med updateringar.

  • Börja med att installera paketet om du inte redan har det
# apt install unattended-upgrades
  • modda följande dil enligt nedan: /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades
Unattended-Upgrade::Origins-Pattern {
"origin=Debian,codename=${distro_codename},label=Debian-Security";
"o=${distro_id},n=${distro_codename}";
"o=${distro_id},n=${distro_codename}-updates";
"o=${distro_id},n=${distro_codename}-proposed-updates";
"o=${distro_id},n=${distro_codename},l=Debian-Security";
};

// E-mail report - ändra till ömnska mejl eller skippa om du inte vill ha mejl.
 Unattended-Upgrade::Mail "helpdesk@whaterver.com";

// Reboot Automatic?
 Unattended-Upgrade::Automatic-Reboot "true";
  • confa även följande fil: /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades
APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages "1";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";
APT::Periodic::Verbose "1";
APT::Periodic::AutocleanInterval "7";
  • Efter att du sparat de två filerna så confar om paketet
# sudo dpkg-reconfigure --priority=low unattended-upgrades