Windows 10 Gästkonto

Det är inte lika enkelt som i tidigare versioner att slå på funktionen för gästkonto fån kontrollpanelen.

Här kommer en lösning på problemet.
Följande måste köras i en cmd eller powershell som admin.

Lägg till en ny användare:

net user Visitor /add /active:yes

Lämna bara blankt som lösen så blir de som de brukar vara på gästkonton:

net user Visitor *

Ta bort användaren från gruppen användare (users om du kör eng)

net localgroup användare Visitor /delete

Lägg sedan istället med användaren i gruppen gäster (guests för eng)

net localgroup gäster Visitor /add

Klart, kontot kommer funka som ett gästkonto.