macOS screenSaverKiller

Det är nå jävla skit som gör att skärmsäckarjäveln går på och låser hela skiten så man inte kan logga på med VNC.

Lösning är att ssha in på den och döda loginwindow

sudo pkill loginwindow

De är ju inte säkert man kommer i håg det här när man ska in nästa gång, tro mig risken är stor att det blir en nästa gång 😛 Vi har lagt ett enkelt och fult som fan script i hemkatalogen så vi bara kan dra en ./screenSaverKiller.sh
De ser ut enligt nedan, sno och förbättra bäst du vill. Dela gärna med dig i comments så kanske nån anna men blir glad.

#!/bin/bash

## Fulscript for apples screenfucker

echo ""
echo "bajs apple, think diffrent screenfucker killer"
echo "##############################################"
echo ""
sudo pkill loginwindow
echo ""
echo "Prova logga in på skiten med igen"
echo ""

Automatiska uppdateringar av Debian

Det kan va skönt automatisera saker, speciellt om man har många servrar eller har byggt en lösning till någon som inte underhåller systemet själv.

  • Börja med att installera paketet om du inte redan har det
sudo apt install unattended-upgrades
  • modda följande fil: /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades
Unattended-Upgrade::Origins-Pattern {
"origin=Debian,codename=${distro_codename},label=Debian-Security";
"o=${distro_id},n=${distro_codename}";
"o=${distro_id},n=${distro_codename}-updates";
"o=${distro_id},n=${distro_codename}-proposed-updates";
"o=${distro_id},n=${distro_codename},l=Debian-Security";
};

// E-mail report - Vart ska rapporter skickas till för mejl.
Unattended-Upgrade::Mail "helpdesk@whaterver.com";

// Reboot Automatic 
// Är bara när paket kräver det. 
// Sätt till "false" om du vill sköta reboot manuellt.
Unattended-Upgrade::Automatic-Reboot "true";

// Tid för reboot (bara om det krävs)
// Kan va kul att sätta den utanför kontorstid om de är då alla är inne och jobbar. 
// De är bara ändra klockslag nedan, vi kör 2 på natten då är det bara vi på IT som är vakna ;)
// Tid för reboot (bara om nåt paket kräver det)
// Ändra till passande klockslag. 
// kan sättas till "now" för att starta om direkt.
Unattended-Upgrade::Automatic-Reboot-Time "02:00";
  • modda även även följande fil: /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades
APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages "1";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";
APT::Periodic::Verbose "1";
// Hur ofta den ska rensa gamla paket som inte används
// Vi har haft problem när maskinen haft en lite boot pratition när allt med tiden tar mer plat.
// Här rensar gammla paket varje dag.
// Sätt till 7 för en gång i veckan osv......
// Tänk på att om du har en boot så tar ju allt mer plats nu än när du installera server.
// När boot blir full så går den inte längre att få in uppdatering.
APT::Periodic::AutocleanInterval "1";
  • Efter att du sparat de två filerna så confar du om paketet.
sudo dpkg-reconfigure --priority=low unattended-upgrades

Windows 10 Gästkonto

Det är inte lika enkelt som i tidigare versioner att slå på funktionen för gästkonto fån kontrollpanelen.

Här kommer en lösning på problemet.
Följande måste köras i en cmd eller powershell som admin.

Lägg till en ny användare:

net user Visitor /add /active:yes

Lämna bara blankt som lösen så blir de som de brukar vara på gästkonton:

net user Visitor *

Ta bort användaren från gruppen användare (users om du kör eng)

net localgroup användare Visitor /delete

Lägg sedan istället med användaren i gruppen gäster (guests för eng)

net localgroup gäster Visitor /add

Klart, kontot kommer funka som ett gästkonto.

WSUS – Rapporter (Microsoft Report Viewer)

När man försöker få en rapport så klagar den på att de saknas Microsoft Report Viewer 2012 och när man sen försöker installera de så fattas System CLR Types for Microsoft® SQL Server® 2012 ett litet dependency hell.

Man försöker hitta alla paket och kommer till nån download sida hos MS som man bara får ner en text fil :@

Här är ett paket med de paket som behövs 😛

💾Microsoft_Report_Viewer_2012_pack

Windows 7 uppdateringar hänger på söker efter uppdateringar

När man söker efter uppdateringar så går den aldrig vidare utan står och söker i all evighet.

Fix

  1. Stoppa tjänsten Windows Update
  2. Installera 💾Windows6.1-KB3172605-x64 för 64-bitars och om du har en 32-bitars 💾Windows6.1-KB3172605-x86
  3. Starta om datorn och sök efter uppdateringar (du kan behöva söka flera gånger och de kan komma upp ett felmeddelande men de har visat sig hoppa igång efter man tryckt försök igen några gånger)