Debian automatiska upgradeinga (unattended-upgrades)

Tanken är att det ska gå att ha detta till en Raspberry pi eller annan enhet som man bara vill installera och glömma bort lite och den sköter sig sjävl med updateringar.

  • Börja med att installera paketet om du inte redan har det
# apt install unattended-upgrades
  • modda följande dil enligt nedan: /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades
Unattended-Upgrade::Origins-Pattern {
"origin=Debian,codename=${distro_codename},label=Debian-Security";
"o=${distro_id},n=${distro_codename}";
"o=${distro_id},n=${distro_codename}-updates";
"o=${distro_id},n=${distro_codename}-proposed-updates";
"o=${distro_id},n=${distro_codename},l=Debian-Security";
};

// E-mail report - ändra till ömnska mejl eller skippa om du inte vill ha mejl.
 Unattended-Upgrade::Mail "helpdesk@whaterver.com";

// Reboot Automatic?
 Unattended-Upgrade::Automatic-Reboot "true";
  • confa även följande fil: /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades
APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages "1";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";
APT::Periodic::Verbose "1";
APT::Periodic::AutocleanInterval "7";
  • Efter att du sparat de två filerna så confar om paketet
# sudo dpkg-reconfigure --priority=low unattended-upgrades

Windows 10 Gästkonto

Det är inte lika enkelt som i tidigare versioner att slå på funktionen för gästkonto fån kontrollpanelen.

Här kommer en lösning på problemet.
Följande måste köras i en cmd eller powershell som admin.

Lägg till en ny användare:

net user Visitor /add /active:yes

Lämna bara blankt som lösen så blir de som de brukar vara på gästkonton:

net user Visitor *

Ta bort användaren från gruppen användare (users om du kör eng)

net localgroup användare Visitor /delete

Lägg sedan istället med användaren i gruppen gäster (guests för eng)

net localgroup gäster Visitor /add

Klart, kontot kommer funka som ett gästkonto.

WSUS – Rapporter (Microsoft Report Viewer)

När man försöker få en rapport så klagar den på att de saknas Microsoft Report Viewer 2012 och när man sen försöker installera de så fattas System CLR Types for Microsoft® SQL Server® 2012 ett litet dependency hell.

Man försöker hitta alla paket och kommer till nån download sida hos MS som man bara får ner en text fil :@

Här är ett paket med de paket som behövs 😛

💾Microsoft_Report_Viewer_2012_pack

Windows 7 uppdateringar hänger på söker efter uppdateringar

När man söker efter uppdateringar så går den aldrig vidare utan står och söker i all evighet.

Fix

  1. Stoppa tjänsten Windows Update
  2. Installera 💾Windows6.1-KB3172605-x64 för 64-bitars och om du har en 32-bitars 💾Windows6.1-KB3172605-x86
  3. Starta om datorn och sök efter uppdateringar (du kan behöva söka flera gånger och de kan komma upp ett felmeddelande men de har visat sig hoppa igång efter man tryckt försök igen några gånger)